Veřejná dražba – stavební pozemky, zemědělská usedlost a přilehlé pozemky, celkem 75 968m2, k.ú. Machnín-Liberec, Liberecký kraj
Tolstého, Liberec
Dražby
Veřejná dražba - stavební pozemky, zemědělská usedlost a přilehlé pozemky, celkem 75 968m2, k.ú. Machnín-Liberec, Liberecký kraj Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7053 Termín dražby: 19.9.2023 ve 13:00 hod. 1. prohlídka: 24.8.2023 v 11:00 hod. 2. prohlídka: 7.9.2023 ve 13:00 hod. Nejnižší podání: 33,272.250 Kč Odhadnutá cena: 44,363.000 Kč Minimální příhoz: 50.000 Kč Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSLB 57 INS 36531/2013 Předmět dražby: Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to: - pozemek St. 55, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 5, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín, - pozemek St. 56, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 4, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín, - pozemek parc.č. 449, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc.č. 450/8, trvalý travní porost, - pozemek parc.č. 450/9, trvalý travní porost, - pozemek parc.č. 453/2, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc.č. 466/8, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 487/1, trvalý travní porost, - pozemek parc.č. 1068/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 123 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím, a dále - pozemek parc.č. 450/1, trvalý travní porost, - pozemek parc.č. 450/10, trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 842 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. Popis předmětu dražby a lokality: Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou umístěny při komunikaci Tolstého v Liberci-Machníně. Velká část území je platným územním plánem určena k zastavění rodinými domy. Dle funkčního využití se jedná především o plochy spadající do: - bydlení všeobecné (BO) - smíšené obytné městské (SM) - občanské vybavení sport (OS) - zemědělské (AZ) Stávající areál je tvořen výrobně-skladovým zázemím a pozemky v jednotném funkčním celku a dále přináležejícími pozemky. Původně zemědělský areál byl přibližně od roku 1996 využíván dle dostupných informací převážně stavební společností pro skladování a lehkou výrobu. Areál se skládá z 11 objektů převážně využitelných pro skladování, které dohromady zaujímají cca čtvercový půdorysný tvar. Jednotlivé stavby nejsou podsklepeny s výjimkou menší části jednoho z objektů. Areál je přístupný ze západu z místní komunikace Tolstého a z východu po nezpevněné cestě. IS: Areál je napojen na elektrickou a vodovodní přípojku, plynová přípojka není zprovozněna a kanalizace je svedena do septiku. Kompletní informace včetně dispozičního řešení, popisu jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny ve znaleckém posudku.
Cena s DPH vč. provize:​25 977 350 Kč / za nemovitost
Dispozice:Komerční
Lodžie:Ne
Sklep:ne
Evidenční číslo:52689
Tolstého, Liberec

Zaujala Vás nemovitost?

Petr Stejskal
🖁 +420 739 003 015
☏ +420 541 213 390

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Další inzeráty