Dražby, Pozemky zemědělské, 32 tis. m2 m2 – Kvasiny
Kvasiny
Dražby
VEŘEJNÁ DRAŽBA - zemědělské pozemky s celkovou výměrou 32.679m2, k.ú. a obec Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Jedná se o jižně orientované pozemky, které jsou využívané jako louka k zemědělským účelům. Jsou situované severně od stavebních pozemků, které jsou předmětem veřejné dražby s evid.číslem A7074. Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7080 Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Janata Property Investment Group s.r.o., KSHK 70 INS 875/2023 Předmět dražby: Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to: - pozemek parc.č. 839/2, zahrada, - pozemek parc.č. 5311/3, trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1062 pro katastrální území a obec Kvasiny, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. Popis předmětu dražby a lokality: Jedná se o mírně svažité pozemky s jižní orientací uceleného nepravidelného tvaru. Předmětné pozemky jsou situované severně od pozemků I. Na jižní straně jsou pozemky dotčené vzdušným vedením VN a jeho ochranným pásmem, na východní straně sousedí s nezpevněnou veřejnou komunikací (parc.č. 5153/1, vlastník Obec Kvasiny), na západní straně sousedí s hranicí zastavěného území obce (zahradnictví Forejtek) a místní komunikací, na severní straně sousedí s obdobným zemědělským pozemkem.. Územní plán: Pozemek parc.č. 5311/3, k.ú. Kvasiny leží ve stabilizované nestavební ploše NZ - plochy zemědělské a pozemek parc.č. 839/2, k.ú. Kvasiny leží ve stabilizované ploše stavební OM - plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední. Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb, výměr, podkladů apod. jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - A7080_Znalecký posudek.pdf Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: I. prohlídka - dne 8.1.2024 v 11:00 hod. II. prohlídka - dne 17.1.2024 v 11:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tj. na adrese, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS: 50.2205511N, 16.2820358E, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto Dražebníkem. Datum zahájení dražby: 31.1.2024 Čas zahájení dražby: 14:00 hod. Datum ukončení dražby: 31.1.2024 Čas ukončení dražby: 15:00 hod. (automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška) Nejnižší podání: 1,960.000,-Kč Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 1,960.000,-Kč Výše dražební jistoty: 200.000,-Kč Minimální příhoz: 10.000,-Kč
Cena s DPH vč. provize:​1 960 000 Kč / za nemovitost
Dispozice:Pole
Lodžie:Ne
Sklep:ne
Evidenční číslo:52515
Kvasiny

Zaujala Vás nemovitost?

Petr Charvát
🖁 +420 739 602 406
☏ +420 541 213 390

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Další inzeráty