Prodej, Rybník, 10561m2 – Liberec XVIII-Karlinky
Volgogradská, Liberec
Prodej
Výběrové řízení na prodej pozemků s celkovou plochou 17.640m2 v Liberci, k.ú. Karlinky, s vydaným stavebním povolením ke stavbě sportovního areálu. Minimální požadovaná cena činí 65% ceny dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemky v k.ú. Karlinky, určené pro výstavbu sportovního areálu, navazujícího na smíšenou zástavbu rodinných domů a vodní plochy - rybníku Seba o výměře 10.561m2 a k němu z východu a jihu přilehlé pozemky. Celkem 2.972m2 je dle platného územního plánu v zařazeno v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. V roce 2013 bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydáno stavební povolení na stavbu sportovního areálu. Jedná se o sportovní areál s objektem technického a sociálního zázemí. Podle průvodní dokumentace a stavebního povolení se zde nachází 1x dětské travnaté hřiště, 1x víceúčelové hřiště s umělou trávou a 1x přístřešek s technickým a soc.zázemím. K dispozici jsou zájemcům veškeré projekty, architektonické studie a další nezbytné stavební podklady. Prodej probíhá formou výběrového řízení. Veškeré podrobné informace vč. znaleckého posudku naleznete na www.verejnedrazby.cz/A6833 Popis předmětu prodeje: 1) pozemek p.č. 437/13 – zahrada o výměře 35 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. 2) pozemek p.č. 438/1 – ostatní plocha o výměře 4.021 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch a je znalcem posuzován jako veřejné prostranství. 3) pozemek p.č. 438/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. 4) pozemek p.č. 438/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. 5) pozemek p.č. 438/4 – ostatní plocha o výměře 26 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. 6) pozemek p.č. 438/5 – ostatní plocha o výměře 992 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. 7) pozemek p.č. 439 – vodní plocha o výměře 10.561 m2 je plochou rybníka Seba. V r. 2014 byly dle Souhlasu stav. úřadu prováděny udržovací práce na hrázi, bezpečnostním přelivu a pořeráku. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako WT - vodní plochy a toky. Rybník byl postaven odhadem před 80 lety. Slouží jako chovný. Má rekonstruovaný bezpečnostní přeliv (beton, kámen) a betonový požerák. Východní stranu rybníka tvoří sypaná hráz na p.p.č. 438/1. 8) pozemek p.č. 441/14 – ostatní plocha o výměře 1.980 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a rodinného domu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. Znalec v posudku uvádí, že v rámci stavebního povolení sportovního areálu a RD je dle jednatele dlužníka na pozemku parc.č. 438/5 a 441/14 vybudován plot s ocel.rámy a sloupky, opěrná zeď, provedeno zpevnění podkladových ploch komunikací štěrkem, provedeno odvodnění ploch drenážemi a přivedeny inž.sítě el. a vody (nezjištěno). Termin konání prohlídek: I. termín - 13.2.2023 v 11:00 hod. II. termín - 27.2.2023 v 11:00 hod. Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Liberec - Karlinky, při ulici Volgogradská, u rybníku Seba. GPS souřadnice: 50.7543539N, 15.0228892E Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky. Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz/A6833 Termín složení jistiny: do 8.3.2023 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 9.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 9.3.2023 do 15:00
Cena s DPH vč. provize:​10 715 000 Kč / za nemovitost
Dispozice:Bydlení
Lodžie:Ne
Sklep:ne
Evidenční číslo:52108
Volgogradská, Liberec

Zaujala Vás nemovitost?

Petr Charvát
🖁 +420 739 602 406
☏ +420 541 213 390

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Další inzeráty